Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu polega na stacjonarnej obecności doświadczonych, odznaczających się wysokim poziomem kultury osobistej pracowników ochrony na strzeżonym terenie. Ich zadaniem jest zapobieganie naruszeniom porządku, kradzieżom, włamaniom lub wyrządzaniu innego rodzaju szkód. Dbamy o to, aby odpowiednio przeszkoleni pracownicy zapewnili bezpieczeństwo podległych nam instytucji oraz obiektów. Zapraszamy do współpracy.