Prace wykonywane były zgodnie z warunkami umowy.

inż. Krzysztof Rymarczyk / Kanclerz