Pracownicy Usługowej Spółdzielni Inwalidów zatrudnieni na terenie naszej Uczelni w kilku obiektach wywiązują się z powierzonych zadań bez zastrzeżeń, z widocznym profesjonalizmem, odpowiedzialnością i kulturą osobistą.

mgr inz. Adam Oleszko / p.o. Kanclerza