„Usługa jest wykonywana z należyta starannością, co pozwala polecić Usługową Spółdzielnię Inwalidów Zakład Pracy Chronionej jako rzetelnego kontrahenta” – Z-ca Dyrektora ds. Organizacji Imprez

Iwona Najder. 2019