„Usługa ochrony fizycznej i dozoru mienia świadczona jest przez pracowników z należytą starannością”

Z-ca Dyrektora ds. organizacyjnych Beata Wilk – Woderska. 2019.