„Usługowa Spółdzielnia Inwalidów świadczy usługi ochrony fizycznej osób i mienia objęte umowami wykonuje należycie”

Dyrektor Oddziału mgr inż. Tomasz Pałasiński. 2019