„Czynności ochronne są realizowane przez kwalifikowanych pracowników Usługowej Spółdzielni Inwalidów, którzy posiadają właściwe przygotowanie w zakresie świadczonych usług. Pracownicy wykazują zaangażowanie i profesjonalizm, a powierzone obowiązki wykonują z należytą starannością”

Dyrektor Centrum Administracji
Katarzyna Dąbrowska. 2021 r.