„Usługi świadczone w zakresie całodobowej ochrony fizycznej, dozorze terenu, budynków i mienia Instytutu Odlewnictwa wykonane są zgodnie z zawartą umową w sposób rzetelny, profesjonalny z poszanowaniem interesów zleceniodawcy. Pracownicy z obowiązków wywiązują się w sposób zadowalający, pracę wykonują z należytą dokładnością i starannością”

Kierownik Działu Administracji Waldemar Madej. 2018.