Dotychczas usługa wykonywana jest z należytą starannością w rozumieniu zawartej umowy.


Wicedyrektor Izby Skarbowej