„Usługa wykonywana jest zgodnie z zawartą umową w sposób rzetelny, profesjonalny z poszanowaniem interesów Zleceniodawcy. Pracownicy Usługowej Spółdzielni Inwalidów wywiązują się w sposób zadowalający, prace wykonują z należytą dokładnością i starannością. Powyższe upoważnia nas do zarekomendowania Usługowej Spółdzielni Inwalidów jako solidnego i rzetelnego partnera”

Prokurent Mariola Kocon. 2019