Usługi do dnia 04.03.2016 roku wykonywane są z należytą starannością oraz zgodnie z umową.


Izabela Helbin / Dyrektor