„Usługa obejmowała ochronę fizyczną i dozór mienia, wykonywana była z należytą starannością” 

Dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej Piotr Gój. 2019