„Usługa wykonywana jest zgodnie z zawartą umową w sposób rzetelny, profesjonalny z poszanowaniem interesów Zleceniodawcy. Pracownicy Usługowej Spółdzielni Inwalidów wywiązują się w sposób zadowalający, prace wykonują z należytą dokładnością i starannością”

Zastępca Kanclerza PPUZ w Nowym Targu inż. Robert Lipkowski. 2020