Usługi świadczone przez Usługową Spółdzielnię a obecnie USI-Skawina Sp. z o.o są realizowane w sposób profesjonalny, rzetelny i z należytą starannością.

Marcin Wysocki / Prezes Zarządu