„Usługa była wykonywana z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową” – Z-ca Dyrektora ds. Ewidencji i Świadczeń Małgorzata Tas-Piech. 2018 r.


Marzena Horbaczewska / Dyrektor