„Usługowa Spółdzielnia Inwalidów Zakład Pracy Chronionej 32-050 Skawina, ul. Torowa 33 wykonuje usługi w zakresie ochrony fizycznej i dozór mienia z należytą starannością, polecamy ją jako solidnego partnera w realizacji w.w. usług.”

Prezes Zarządu Przemysław Bolechowski. 2019 r.