Firma solidnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Nie stwierdziliśmy żadnych przypadków wskazujących na nieprawidłowości w wykonywaniu powierzonego zakresu prac."

mgr Krystyna Mikrut / Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych