W okresie współpracy, pracownicy Usługowej Spółdzielni Inwalidów z powierzonych zadań wywiązywali się bez zastrzeżeń. W działaniach ich widoczny jest profesjonalizm i odpowiedzialność.

Romana Sołtysek / Prezes Sądu Rejonowego