Potwierdzamy, że firma swoje usługi świadczy z należytą starannością. Ze wszystkich zobowiązań wywiązuje się fachowo i terminowo.


Sławomir Cebo / Pełnomocnik Skanska S.A.