Potwierdzamy, że firma USI Skawina Sp. z. o.o. swoje usługi świadczy z należytą starannością. Ze wszystkich zobowiązań wywiązuje się rzetelnie oraz terminowo. USI Skawina Sp. z o.o. jest firmą rzetelną i odpowiedzialną.


Wieńczysław Rachwał / Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny